Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Kumar inzetten na het koppen

Nu het koppen is begonnen, kan Kumar ingezet worden. Dit nieuwe bedekkingsfungicide is dit jaar voor het eerst beschikbaar voor de bestrijding van vuur (Botrytis) in bloembollen.

Effectieve vuurbestrijding
Kumar heeft zowel een preventieve als curatieve werking en is bij alle temperaturen effectief. Het middel werkt dus ook bij lage temperaturen. De actieve stof, kaliumwaterstofcarbonaat, is geformuleerd als wateroplosbaar granulaat (85 SG) en bevat hechters en uitvloeiers.

Resistentiemanagement
Kumar is niet gevoelig voor resistentieontwikkeling en daarmee een waardevolle partner in het vuurschema. Zet het product in als bedekkingsfungicide. Het product is niet systemisch. Een goede bedekking is daarom van belang voor optimale werking.

Toelating
In de onbedekte teelt van bloembolgewassen zijn 4 toepassingen toegestaan na de bloei  met een interval van 7 dagen. Kumar staat op de Skal-inputlijst. In tulpen zijn de afgelopen jaren diverse combinaties getest*.  

Advies Kumar

  • Spuit 3 kg per hectare. In combinatie met een andere fungicide kan de dosering verlaagd worden naar 2 kg per hectare.
  • Zorg voor een goede gewasbedekking door voldoende water te gebruiken (400 liter)
  • Zuur spuitvloeistof niet aan
  • Geen extra uitvloeiers of hechters toevoegen

Lees meer informatie over Kumar

*De toelating van Kumar is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toelating is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek vereist. Het gebruik is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.                                                                 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.