Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Laat het gewas niet opvreten

Slakken zijn dit jaar in grote getalen aanwezig. In veel gewassen worden diverse soorten slakken gesignaleerd die in een dag tijd voor behoorlijk wat vraatschade kunnen zorgen. Bij siergewassen gaat hier de sierwaarde naar beneden. Voorkom deze vraatschade maar voorkom ook dat een slak grote hoeveelheden eieren gaat leggen en het probleem alleen maar groter wordt. Gebruik van Derrex en Iroxx slakkenkorrels voorkomt een verdere opbouw van de slakkenpopulatie.

Behoorlijke schade door slakken in Hosta’s’

Advies Derrex / Iroxx

  • Strooi bij zichtbare vraat of zodra slakken worden waargenomen
  • Dosering 7 kg/ha
  • De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten en er nog steeds slakken worden waargenomen.

Lees meer informatie over slakkenbestrijding

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.