Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Laat meeldauw geen sporen vormen

De teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten kent veel soorten meeldauw. De eerste meeldauwaantasting ontstaat vaak in het voorjaar. Door tijdig te starten met een bestrijding en zo sporenvorming aan het begin van de infectie te voorkomen is de beheersing later in het jaar een stuk minder intensief en ingewikkeld.

Sterk portfolio: middelen met elk hun specifieke kenmerken (klik op de afbeelding voor de vergroting)

Sterk portfolio
Voor de bestrijding van meeldauw in boomkwekerijgewassen en vaste planten hebben telers de beschikking over middelen met elk hun specifieke kenmerken, zie tabel.

Gecombineerde aanpak
In bedekte teelten pakt een combinatie van Takumi met bijvoorbeeld Fungaflash meeldauw hard aan door de verschillende werkingsmechanismen van beide middelen. Bijkomend voordeel is dat de combinatie resistentie geen kans geeft. Er zijn goede ervaringen met de toevoeging van Karma (0,2-0,3%) aan verschillende fungiciden. De toevoeging van Karma zorgt voor een snellere aanvangswerking en een beter eindresultaat.

De toelatingen van Takumi, Karma, Fungaflash zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/ 2009 (NLKUG). Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lees meer informatie over Takumi, Fungaflash, Frupica en Karma

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.