Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Latitude maakt wezenlijk verschil

Tarwehalmdoder kan vooral toeslaan bij intensieve graanteelten, maar ook op lichtere gronden. Praktijkervaringen laten zien dat Latitude in deze situaties een meeropbrengst geeft.

Overgangsgronden
Juist op overgangsgronden, bijvoorbeeld van klei naar zavel, kan de tarwehalmdoder zich makkelijk ontwikkelen. Ook een hoger organisch stofgehalte kan daaraan bijdragen.

Praktijkervaring: meer opbrengst
Latitude stopt de schimmelgroei en de aanwezige schimmeldraden worden gedood. Het middel verspreidt zich geleidelijk rondom de groeiende wortels. Het maakt een gezonde wortelgroei mogelijk en verzekert een goede opbrengst.

Latitude maakt wezenlijk verschil
Lees meer over praktijkervaringen in de Productspecial Latitude.

Advies

  • Gebruik Latitude behandeld zaaizaad bij intensieve graanteelt.
  • Zaai niet meer dan 200 kg/ha Latitude behandeld zaaizaad.