Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Let op slakkenvraat in wintergraan

De komende periode zal er veel graan gezaaid worden. Door de huidige natte weersomstandigheden is de kans op slakkenschade groot. Onder deze omstandigheden zoeken slakken langer actief naar voedsel. Voorkom slakkenvraat door tijdig slakkenkorrels te strooien.

Wegval van jonge kiemplant
Slakken kunnen al vroeg schade veroorzaken. ze vreten de korrel leeg voordat de plant de kans krijgt boven te komen. Ook na opkomst is er risico op wegval van planten doordat slakken het hart uit de plant vreten. Percelen die grof liggen zijn extra kwetsbaar voor slakkenvraat. Ook is de druk vanuit slootkanten en akkerranden hoog omdat de slakken daar een schuilplaats vinden. Gebruik een slakkenmatje om de aantallen slakken te monitoren.

Advies Iroxx / Derrex:

  • Strooi direct na zaai indien slakkenvraat wordt verwacht of zodra slakken worden waargenomen
  • Dosering 7 kg/ha
  • De behandeling herhalen als alle korrels zijn weggevreten en er nog steeds slakken worden waargenomen.

Lees meer informatie over Derrex enIroxx

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.