Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Meeldauw en Alternaria bestrijden zonder residu? Het kan met Kumar.

De toelating van het biologische fungicide Kumar is uitgebreid met de vollegrondsteelt van (winter)wortelen. Zowel gangbare als biologische worteltelers hebben baat bij de effectieve bestrijding van echte meeldauw en Alternaria. “Een prettige eigenschap naast de goede werking is het ontbreken van residu”, vertelt technisch specialist akkerbouw Harry Hansma van Certis.

Zowel Alternaria als echte meeldauw in wortelen kunnen bestreden worden met het biologische fungicide Kumar.

Meeldauw en Alternaria zijn beslist geen vrienden van de biorational Kumar. Dit biologische fungicide, maakt namelijk korte metten met de sporen en schimmeldraden van beide ziekten, die vrijwel ieder jaar de kop opsteken in de wortelteelt. “Een kleine hoeveelheid vocht kan al voldoende zijn om de meeldauw een kans te geven”, zegt Hansma. “In de nazomer loopt de druk vaak gemakkelijk op. Ook Alternaria kan zich dan sneller ontwikkelen.”

Loofkwaliteit
Echte meeldauw is gemakkelijk te herkennen aan het witte poederachtige schimmelpluis op de bladeren en stengels. De groeiremming en opbrengstschade door deze bladschimmel zijn volgens Hansma vaak groter dan telers denken. Hetzelfde geldt voor Alternaria. “Door deze aantasting wordt de loofkwaliteit snel minder, wat problemen geeft bij het oogsten. Loopt het hiermee uit de hand, dan kunnen planten zelfs totaal verdorren.”

Meervoudige werking
Een biorational als Kumar kan zowel solo als in combinatie met andere fungiciden schade voorkomen. Hansma: “Kumar is een fungicide op basis van kaliumwaterstof-carbonaat. Het werkt op basis van verschil in zoutconcentratie, pH verandering en inwerking van bicarbonaat-ionen op sporen en schimmeldraden. Zodra schimmelsporen en -draden met de spuitvloeistof in contact komen, verschrompelen deze. De zoute oplossing onttrekt namelijk vocht aan de schimmels.

Hierdoor heeft het zowel een preventieve als een krachtige curatieve werking en bestrijdt het meerdere schimmelsoorten.”

100% duurzaam
“Worteltelers zijn vooral blij met de curatieve kracht van Kumar”, vervolgt de technisch specialist.  “Daardoor kun je na een opgelopen infectie toch nog effectief ingrijpen. Een prettige eigenschap naast de goede meervoudige werking is het ontbreken van residu. Het middel is 100% duurzaam, heeft geen MRL en is niet gevoelig voor resistentieopbouw. Daardoor is het flexibel inzetbaar is en wint het nog steeds aan populariteit. Ook onder biologische telers. Binnen teelten onder het label van Planet Proof levert toepassing zelfs een bonuspunt op.”

Toepassing
Kumar is geformuleerd als een goed oplosbaar granulaat. Het bevat een uitvloeier en een hechtmiddel voor een optimale verdeling en regenvastheid op het blad. Het is goed te combineren met andere chemische en biologische fungiciden. De adviesdosering voor solotoepassing is 3 kg/ha per hectare met een maximum van 8 toepassingen per teelt. Het spuitinterval bedraagt maximaal 14 dagen. Zuur de spuitoplossing niet aan, voeg geen extra uitvloeier  toe en gebruik tenminste 500 l/ha om een goede gewasbedekking te realiseren.

Hansma: “In gangbare teelten helpt Kumar om de hoeveelheid actieve stof en het residugehalte laag te houden. Voor de laatste bespuitingen wordt het dan meestal solo toegepast. Bij hoge ziektedruk of al aanwezige meeldauw  voegen telers het vaak toe aan een chemisch middel om een sterker effect te bereiken. In een tankmix met chemische middelen kun je de lage dosering aanhouden van 2 kg/ha. In biologische teelten adviseren wij om Kumar met de volle dosering van 3 kg/ha te combineren met een ander biologisch fungicide.”

Lees meer informatie over Kumar >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.