Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Met één product meerdere insecten de baas

In de periode rond de bloei kunnen roze appelluis, wantsen en zaagwespen schade veroorzaken in grootfruit. Vooral wantsen en zaagwespen zijn een toenemend probleem. Er zijn nauwelijks middelen beschikbaar die alle drie de plagen aan kunnen pakken. Gazelle kan dit wel.

Monitor de plagen
Het aantal insecticiden in de fruitteelt neemt af. De middelen die beschikbaar zijn moeten effectief ingezet worden. Als basis voor een bestrijding is het van belang om te weten of de plaag aanwezig is. Bekijk het gewas nauwgezet en onderzoek op aanwezigheid of volg de waarschuwingen van adviesdiensten. In het geval van zaagwespen kan gewerkt worden met vallen.

Gazelle etiket
Er is 1 toepassing met maximaal 206 g/ha voor 1 mei toegestaan. In totaal zijn 2 toepassingen per jaar mogelijk met een interval van 30 dagen. Lees het etiket voor de overige toepassingsvoorwaarden.

Advies

  • Zorg dat de insecten goed geraakt worden en bedek het blad goed
  • Gebruik voldoende water
  • Voeg een uitvloeier toe
  • Gebruik maximaal 1x 206 gram Gazelle per ha voor 1 mei
     
    Lees meer informatie over Gazelle

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.