Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Mijten in aardbei opgepast!

Met de hogere temperaturen heeft spintmijt in aardbeien zich snel kunnen ontwikkelen. In de niet grondgebonden bedekte teelt van aardbei en in de onbedekte vermeerderingsteelt van aardbeien is Scelta een effectieve remedie.

Effectief en veilig
Alle stadia van de spintmijt (fruit- en bonenspintmijt), van ei tot en met volwassenen, zijn uitstekend te bestrijden met Scelta. Roofmijten en andere natuurlijke vijanden zijn niet gevoelig en blijven, ook na een bespuiting met Scelta, hun werk doen. In een teelt met roofmijten waar een correctiebespuiting nodig is, kun je bijna altijd volstaan met 1 bespuiting. In een teelt zonder spintroofmijten levert 2 keer toepassen een optimaal resultaat. Het effect van de bespuiting kan na een week waargenomen worden met behulp van een loep.

Advies aardbei

  • Veiligheidstermijn: 1 dag
  • Onbedekte vermeerderingsteelt: 2 toepassingen per 12 maanden, interval 7 dagen
  • Bedekte niet-grondgebonden teelt: maximaal 2 toepassingen(interval 10 dagen) per blok en 2 toepassingen per teeltcyclus met een maximum van 4 toepassingen per 12 maanden
  • Dosering:1 l/ha
  • Raken van de spintmijten is belangrijk, zorg voor een goede gewasbedekking.

Lees meer informatie over Scelta

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.