Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Nieuw fungicide Kumar toegelaten in bloembollen

Het nieuwe fungicide Kumar is dit jaar voor het eerst beschikbaar voor de bestrijding van Vuur (Botrytis) in bloembollen. Kumar heeft een uniek werkingsmechanisme en werkt zowel preventief als curatief.

Vernieuwing in de vuurbestrijding
Kumar is een biologisch fungicide op basis van kaliumwaterstofcarbonaat. Het middel is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat (85 SG) en bevat hechters en uitvloeiers.Kumar heeft zowel een preventieve als curatieve werking en is bij alle temperaturen effectief, het middel werkt dus ook bij lage temperaturen.

Resistentiemanagement
Zodra schimmelsporen en -draden in contact komen met de werkzame stof verschrompelen ze door osmotische druk, pH verandering en inwerking van bicarbonaationen. Door dit werkingsmechanisme is Kumar niet gevoelig voor resistentieontwikkeling en daarmee een waardevolle partner in het vuurschema.

Toelating
In de onbedekte teelt van bloembolgewassen zijn 4 toepassingen toegestaan na de bloei  met een interval van 7 dagen. In tulpen zijn de afgelopen jaren inmiddels diverse combinaties getest. In overige bloembolgewassen zijn de ervaringen nog beperkt.

De toelating van Kumar is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toelating is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek vereist. Het gebruik is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lees hier meer over Kumar >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.