Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Nieuwe partner voor bestrijding meeldauw

Takumi is onlangs toegelaten in boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) en vaste planten. Het heeft een sterke preventieve en curatieve werking.

Takumi
De werkzame stof cyflufenamid (Frac code U6) is een nieuwe afwisselpartner bedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten. Het heeft een sterke preventieve en curatieve werking. Na opname in het blad wordt de actieve stof translaminair opgenomen en beschermt zo de bovenzijde en onderzijde van het blad.  Het middel heeft een lange nawerking. Advies is om het product altijd in een tankmix toe te passen.

Gecombineerde aanpak
In bedekte teelten pakt een combinatie van Takumi met bijvoorbeeld Fungaflash meeldauw hard aan door de verschillende werkingsmechanismen. Bijkomend voordeel is dat de combinatie resistentie geen kans geeft.

In de volgende gewassen is ervaring met Takumi opgedaan:
Acer, Aster, Aucuba, Clematis, Crataegus, Helenium, Helichrysum, Lonicera, Lunaria, Magnolia, Malus, Photinia, Pyrus, Salvia, Sedum, Verbascum, Verbena, Veronica, Vitis

Advies

  • Dosering maximaal 0,15 l/ha
  • Toepassen in tankmix
  • 2 toepassingen per 12 maanden (interval 7 dagen)

De nieuwe toelatingen van Takumi zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 (NLKUG). Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lees meer informatie over Takumi

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.