Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Olie-H blijft beschikbaar voor virusbeheersing

Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) heeft recent een positief besluit genomen over de herregistratie van Olie-H. Het natuurlijke product, een minerale olie, blijft hiermee behouden voor inzet in de teelt van pootaardappelen en bloembollen ter voorkoming van virusoverdracht. Alle overige gewassen zijn vervallen.

Olie-H is en blijft voor telers van pootgoed en van bloembollen de basis voor een gezonde teelt. De minerale olie is in Nederland momenteel de enige beschikbare virusolie om kwalitatief hoogwaardige pootaardappelen en bloembollen te kunnen telen. Zij is zowel inzetbaar in de gangbare als biologische landbouw en mogen we daarmee onder de biorationals scharen. In de praktijk heeft het natuurlijke olieproduct zich al jarenlang bewezen en het is inmiddels ook toegestaan binnen de door Skal Biocontrole gecertificeerde teelten.

Pas toe met Gazelle of pyrethroïde

De maximale dosering van Olie-H in de virusbestrijding is 6,25 liter per hectare. Pas Olie-H altijd toe in combinatie met een middel tegen luizen zoals Gazelle of een pyrethroïde. In de teelt van pootgoed zijn per seizoen maximaal twaalf toepassingen toegestaan. Het interval tussen de eerste en tweede bespuiting bedraagt minimaal drie dagen en het interval tussen de volgende bespuitingen minimaal zeven dagen. In bloembollen zijn maximaal 25 toepassingen per seizoen toegestaan, met een interval van minimaal zeven dagen. Met Olie-H is zowel in pootaardappelen als in bloembolgewassen gedurende een volledig teeltseizoen een optimale plantbescherming mogelijk tegen virusoverdracht door luizen.

Overige toepassingsvoorwaarden

Olie-H is overdag toepasbaar tenzij bijen en/of hommels hierbij actief in bloei staande gewassen of niet-bloeiende gewassen bezoeken. Pas Olie-H toe met een techniek uit de DRT90-klasse en hanteer daarbij een teeltvrije zone van minimaal 150 centimeter. De opgebruiktermijn van product met een oud etiket is verkort naar 1 januari 2019. Alle andere gewassen dan pootaardappelen en bloembollen, waaronder fruitteelt, zijn op het nieuwe etiket vervallen.