Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Onkruidbestrijding is goed te combineren met onderzaai van vanggewas

Voor maistelers is het verplicht om voor 1 oktober een vanggewas op zand- en lössgrond te zaaien. Dit kan soms problemen geven met de onkruidbestrijding. Bij onderzaai van vanggewas is het bestrijden van onkruid met Merlin goed mogelijk.

Kniehoogte juiste moment voor onderzaai
Voor inzet van Merlin is het advies om de onderzaai van een vanggewas uit te voeren als de mais kniehoog staat. De groei van het vanggewas ondervindt geen hinder bij het gebruik van Merlin.

Ruim eerst de onkruiden op
Bestrijd eerst onkruiden door inzet van Merlin kort na zaai, zodat de maïs goed kan doorgroeien.

Droge omstandigheden
Als er een droge periode volgt na een Merlin bespuiting zorgt het reactief vermogen ervoor dat het middel in een vochtigere periode weer werkzaam wordt.

Advies

  • Spuit kort na zaai (max 3 dagen)
  • Niet toepassen op gronden met < 1% organische stof
  • Zaai vanggewas rond kniehoogte van de maïs

Lees meer informatie over Merlin

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.