Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Pak onkruid in een jong stadium aan

Onkruiden in een jong stadium zijn goed te bestrijden. Quickdown heeft een toelating in de onbedekte teelt van vaste planten en bloemisterijgewassen. Het is een contactherbicide tegen éénjarige breedbladige onkruiden. De actieve stof is pyraflufen-ethyl en remt de aanmaak van chlorofyl. Hierdoor sterven de onkruiden af.

Lastige onkruiden
Quickdown moet ingezet worden op jong onkruid. Het middel werkt niet systemisch. Het heeft een snelle werking en is sterk op onder andere kleine brandnetel, melde en akkerviool, die soms lastig zijn voor andere herbiciden. Grassen worden niet bestreden door Quickdown, maar een combinatie van Quickdown met een grassenmiddel is goed mogelijk.

Advies

  • Tussen het gewas toepassen met een afschermkap
  • Voorkom drift naar het gewas of naastgelegen percelen
  • Dosering 0,8 l/ha
  • Voeg 1 liter minerale of koolzaadolie per ha toe
  • Pas niet toe op zaaibedden

De toelatingen voor Quickdown in de onbedekte teelt van vaste planten en bloemistrijgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 (NL-KUG). Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteit-onderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lees meer informatie over Quickdown>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.