Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Pas Biox-M veilig toe

Kiemlustige aardappelen worden door Biox-M stevig aangepakt. Ook wordt nieuwe spruitvorming voorkomen. Het gebruik van hiervoor aanbevolen machines is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Voorkom het risico op brand
Pas Biox-M uitsluitend toe met aanbevolen machines volgens de aanwijzingen op het etiket. Hiermee wordt risico op brand voorkomen.

Aanbevolen machines
De volgende machines worden aanbevolen om Biox-M toe te passen: Electrofog (uitsluitend EWV Venturi type met H in serienummer. Als de letter H ontbreekt in het serienummer van de Electrofog is deze NIET geschikt om Biox-M toe te passen!). Ook worden de volgende machines aanbevolen: Synofog, Cropfog en Hotfog Resonator. Voor gebruik van andere apparatuur raadpleeg Xeda International of Certis Europe. Lees voor gebruik de machinehandleiding.

Biox-M niet toepassen met open vlam apparatuur
Zoals vermeld op het etiket, pas Biox-M niet toe met open vlam apparatuur (zoals Swingfog, Pulsfog of Igeba), omdat het een hoog risico op brand met zich meebrengt.

Lees meer over de toepassing van Biox-M  >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.