Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Pas op slakken

Slakken kunnen veel schade veroorzaken in diverse akkerbouwgewassen. Denk aan kwaliteitsverlies en opbrengstderving. Door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd was de grond regelmatig vochtig, ideaal voor de ontwikkeling van slakken. Ook de bredere inzet van groenbemesters (schuilplaats en voedselbron voor slakken) kan de slakkenpopulatie bevorderen. Omdat slakken zich enorm snel kunnen vermeerderen is het belangrijk de populatie vroeg in het seizoen te beperken.

Kiemende gewassen
Slakken hebben een voorkeur voor kiemplanten, bijvoorbeeld van suikerbieten. Mede door de lage temperaturen van de afgelopen weken groeien de gewassen traag en zijn hierdoor extra gevoelig voor slakkenschade. Zorg voor een goede bescherming van uw gewas.

Derrex, Iroxx en Molluxx
Derrex, Iroxx en Molluxx zijn slakkenbestrijders op basis van IJzer-III-fosfaat. De werking is zeer effectief. Zodra de slak de werkzame stof heeft opgenomen stopt de vraat vrijwel direct, waardoor meer vraatschade wordt voorkomen. Na enkele dagen gaan de slakken dood. Op deze wijze worden de gewassen uitstekend beschermd. Derrex en Iroxx mogen toegepast worden in de biologische teelt.

Regenvast en duurwerking
Derrex is een standaard korrel met een goede regenvastheid. De Iroxx en Molluxx korrels zijn hoogwaardig geformuleerd met een goede duurwerking. Hierdoor blijven de korrels langer intact en beschikbaar voor de slakken.

Hoge trefkans
Een hoge korreldichtheid zorgt voor een hoge trefkans en daardoor een betere werking. Gebruik daarom de juiste dosering en zorg voor een goede verdeling. Klik op de volgende links voor meer informatie over de middelen:

Derrex
Iroxx
Molluxx

Advies Derrex, Iroxx en Molluxx

  • Dosering 7 kg/ha
  • Bij hoge druk de toepassing herhalen
  • Strooi de perceelsranden om druk vanuit de slootkant te voorkomen
  • Jaarrond toepassen is mogelijk

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.