Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

PERSBERICHT Uitbreiding etiket CoStar WG met kleine gewassen

Het etiket van CoStar® WG is fors uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen in land- en tuinbouw. Toepassing is nu mogelijk in meer akkerbouwgewassen, fruitgewassen, in groenteteelt, kruidenteelt en sierteeltgewassen (zie bijlage voor de volledige lijst met uitbreiding in kleine gewassen).

Perfecte IPM-fit
CoStar® WG is een biologisch insecticide ter bestrijding van rupsen. Het product bevat de werkzame stof Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA-12 en is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat (SG).Het middel is het meest effectieve Bt-kurstaki preparaat beschikbaar in de Nederlandse markt en is ook toepasbaar in biologische teelten (SKAL).

Het product sluit goed aan op de strategie van Certis, om het pakket Biorationals verder te versterken. Naast Costar® vermarkt Certis onder andere de Bt. Aizawai producten Turex® spuitpoeder en Turex® WG tegen rupsen. Al deze producten passen perfect in een geïntegreerde teeltwijze.

De nieuwe toelatingen van CoStar®WG zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

uitbreiding etiket CoStar® WG met kleine gewassen (N15885)>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.