Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Phytophthorabestrijding met het oog op de toekomst

Afgelopen week zijn de temperaturen eindelijk opgelopen en hebben we momenteel te maken met redelijk groeizaam weer. Ook het aardappelgewas zal zich snel gaan ontwikkelen. Het is belangrijk om de planten vanaf het begin te beschermen tegen Phytophthora.

Sterke bescherming
Versilus biedt een sterke bescherming vanaf opkomst van het gewas. De actieve stof in Versilus is benthiavalicarb, bekend van sterke Phytophthoramiddelen als Valbon Start en Valbon. Versilus bevat geen mancozeb maar heeft wel de sterke preventieve en curatieve werking van benthiavalicarb. Zelfs bij zware ziektedruk kan met een kort interval van slechts 5 dagen de teelt blijvend worden beschermd.

De juiste keuze voor de tafelaardappelteelt
Om tafelaardappelen te telen is een juiste keuze voor middelen van wezenlijk belang. Toepassing van Versilus geeft een lage hoeveelheid actieve stof per hectare en zeer weinig milieubelastingspunten hierdoor past het middel ook uitstekend bij de aardappelteelt volgens PlanetProof.

Advies:

  • Vanaf opkomst van het gewas
  • Dosering: 0,4 kg/ha + uitvloeier 
  • Spuitinterval: minimaal 5 dagen
  • Maximaal 8 toepassingen per teelt
  • Voeg - zodra knolbescherming nodig is - een specifiek knolbeschermingsmiddel toe

Lees meer informatie over Versilus

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.