Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Plantgoedontsmetting van lelies staat voor de deur

Zodra de grond weer bekwaam is, gaat het lelieplanten weer van start. Voor een probleemloze lelieoogst moet een breed scala aan schimmels bestreden worden. Een brede fungicidemix met Topsin M ultra aan de basis zorgt dan voor een gezond gewas en een gezonde oogst.

Topsin M ultra aan de basis
Topsin M ultra vormt al vele jaren de basis in de plantgoedontsmetting. Het brede werkingsspectrum, de volledig systemische werking en de lange duurwerking geven Topsin M ultra zijn unieke positie. Daarnaast is het product de enige beschikbare dompelfungicide uit de groep van de benzimidazolen (BCM).

Diverse schimmels bestrijden
Bij de lelieteelt zorgen met name Fusarium, Cylindrocarpon, Rhizoctonia, en Trichoderma voor aantasting. Voor een maximaal effect is het van belang om met meerdere fungiciden te behandelen. In een mix met Topsin M ultra zorgen de verschillende aangrijpingspunten ervoor dat middelen elkaar versterken. Bovendien verkleint een combinatie van middelen uit vier verschillende groepen de kans op resistentie tegen een middel.

Stand van zaken Europese herregistratie thiofanaat-methyl
De Europese herregistratieprocedure van de actieve stof van Topsin M ultra, thiofanaat-methyl, loopt nog steeds. Duidelijk is dat het huidige etiket van kracht zal zijn tot in 2021. Zodra meer bekend is over het verdere verloop van deze procedure zullen wij u informeren.

lees hier meer over Topsin M ultra

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.