Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Praktijkervaring opdoen met nieuwe middelen cruciaal

Momenteel heeft de land- en tuinbouw te maken met grote uitdagingen op het gebied van gewasbescherming. In de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 staat het telen van weerbare planten en teeltsystemen centraal. Door het verdwijnen van middelen is het beschikbare pakket aan gewasbeschermingsmiddelen steeds minder dekkend voor een adequate bestrijding van ziekten en plagen in verschillende teelten. Het is daardoor steeds belangrijker om bewust met gewasbescherming om te gaan. Inzicht in de inzet van middelen en het opdoen van praktijkervaring met nieuwe (biologische) middelen is cruciaal. Gewasbescherming wordt veel kennisintensiever dan het al was.

Patrick Zuijderwijk, Crop Manager Glastuinbouw Certis Europe: "Gewasbescherming wordt steeds kennisintensiever."

Knelpuntenlijst
Hoewel echte meeldauw niet als het grootste probleem in de glastuinbouw gezien wordt, staat de schimmel voor gewassen als gerbera, roos, diverse potplantenteelten en paprika op de knelpuntenlijst van Glastuinbouw Nederland. Dat heeft dus alles te maken met het steeds smaller wordende middelenpakket. Certis Europe heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe fungiciden. Het pakket meeldauwmiddelen in vruchtgroenten en sierteelt is inmiddels uitgebreid met een aantal nieuwe middelen. Deze middelen hebben naast een werking tegen echte meeldauw vaak ook werking tegen andere schimmels zoals bijvoorbeeld Botrytis en Mycosphaerella. 

Ervaring opdoen
“Toen duidelijk werd dat het middel Rocket mogelijk zou gaan verdwijnen zijn we actief op zoek gegaan naar alternatieven”, vertelt Patrick Zuijderwijk, Crop Manager glastuinbouw bij Certis Europe. We hebben daarbij bijvoorbeeld gekeken naar het buitenland, naar nieuwe middelen en naar middelen van natuurlijke oorsprong. Door deze benadering hebben we inmiddels een mooi fungicidenpakket ontwikkeld met middelen als Frupica, Fungaflash, Karma en Takumi. Middelen die anders zijn en werken dan het vertrouwde Rocket maar stuk voor stuk als waardige opvolgers gezien kunnen worden.

“Neem bijvoorbeeld een middel als Takumi, vervolgt Zuijderwijk. In landen als Italië en Spanje was Takumi al jaren een standaard middel in de strijd tegen meeldauw. De proeven die we in Nederland uitgevoerd hebben laten zien dat dit middel ook onder Nederlandse omstandigheden hele goede resultaten geeft. Voor telers is het nu belangrijk om zoveel mogelijk praktijkervaring op te gaan doen met Takumi. Probeer het uit en zorg dat je het middel echt leert kennen voordat Rocket echt niet meer mag’, adviseert Zuijderwijk.

Takumi
Takumi is in Nederland toegelaten voor de bestrijding van echte meeldauw in diverse bedekte (o.a. aardbei, vruchtgroenten en bloemisterijgewassen) en onbedekte teelten (bijvoorbeeld aardbei, courgette en sierteeltgewassen). De werkzame stof, cyflufenamid, komt uit een unieke chemische groep en grijpt op verschillende manieren in op de levenscyclus van de meeldauwschimmel.

“Dat maakt Takumi tot een sterk middel én een perfecte afwisselpartner”, stelt Joop de Hoog, Technisch Adviseur bij Certis Europe vast. “In proeven zagen we goede resultaten met Takumi in verschillende teelten zoals tomaat, paprika en aardbei. Ons advies is om Takumi te mengen met een middel met een ander werkingsmechanisme. Met name van de combinatie Takumi en Karma hebben we mooie resultaten gezien. Deze proeven zijn ook bezocht door adviseurs van toeleveringsbedrijven. Ik hoop dat deze resultaten de Nederlandse telers en adviseurs voldoende vertrouwen geven om het eens te proberen. Vanwege zijn sterke werking en vanwege resistentiemanagement is Takumi namelijk een nuttige aanvulling op het middelenpakket. Ik ben ervan overtuigd dat telers tevreden zullen zijn met de werking. Neem voor de beoordeling van de werking echter de tijd, benadrukt De Hoog. De aanvangswerking is traag, maar de duurwerking is lang.”

Toepassing
Per teeltcyclus/jaar zijn afhankelijk van de teelt maximaal twee bespuitingen Takumi toegestaan. De adviesdosering bedraagt 0,1% met een maximum van 0,15%. “Het is gemakkelijk: gebruik 150 ml/ha Takumi. Dat is precies één verpakking”, aldus De Hoog. Houd een spuitinterval aan van minimaal 7 dagen. De veiligheidstermijn zowel in aardbei als vruchtgroenten bedraagt 1 dag.

De Hoog raadt telers aan om bij meeldauwbestrijding het etiket goed te volgen; overschrijd de toepassingsfrequentie van de verschillende middelen niet, houd de adviesdosering aan en schenk aandacht aan de spuittechniek. “Zeker bij solobespuitingen moet je middelen goed blijven afwisselen, anders neemt de werkzaamheid snel af doordat resistente stammen de overhand krijgen”, licht hij toe. “Een combinatiebespuiting van Takumi en Karma biedt dan extra zekerheid. Karma is een contactmiddel, dus het is altijd van belang om een goede gewasbedekking te realiseren.”

Lees meer over Takumi >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.