Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Praktijkproef met Winner in Chrysant

In 2020 en 2021 hebben we twee praktijkproeven uitgevoerd op een commercieel chrysantenbedrijf waarbij gekeken is of een bespuiting met Winner een effect heeft op de roofmijt Transeius montdorensis die vanaf zeven dagen na het ‘voorspuitschema’ worden ingezet. In de eerste proef werden geen effecten gezien op de roofmijten en/of de populatieopbouw van de roofmijten. Begin 2021 werd een tweede proef uitgevoerd om te zien of die positieve resultaten bevestigd konden worden.

Grafiek 1. Aantal roofmijten op verschillende momenten na behandeling met en zonder Winner.

Proefopzet 2e proef
In week 4 van 2021 is direct na het planten een vak van 800 m2 chrysanten gespoten met Winner 0,03% + lokfructose. Dit vak is vergeleken met een ander vak van 800 m2 waar geen Winner is gespoten. Vanaf 7 dagen na de bespuiting zijn wekelijks de roofmijten uitgezet.

Vanaf één week na het uitzetten van de roofmijt zijn per vak op vier plaatsen vijf stengels geplukt. Deze stengels zijn gespoeld in alcohol waarna de roofmijten geteld zijn. In totaal zijn 3 weken na de eerste inzet van roofmijten tellingen uitgevoerd.

Resultaten
In de onderstaande grafiek staan de tellingen van de roofmijten, 7 dagen na de eerste maal uitzetten (7DA-A) tot en met 7 dagen na de derde maal uitzetten (7DA-C). De monsters zijn dus genomen op 4 verschillende plekken in het vak dat behandeld was met Winner (A t/m D) en op 4 verschillende plekken in het vak dat niet behandeld was met Winner (E t/m F).

Conclusie
Er is geen direct effect van Winner op de roofmijt Transeius montdorensis en/of de populatieopbouw bij gebruik van Winner in een voorspuitschema bij chrysant. De roofmijten kunnen 1 week na toepassing van Winner veilig uitgezet worden.

Lees meer over Winner >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.