Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Reinig spuitapparatuur na inzet Quickdown

De komende periode vindt er volop loofdoding plaats. Omdat naast loofdoding ook andere bespuitingen worden uitgevoerd is het belangrijk om de tank goed te reinigen na gebruik van Quickdown.

Noodzaak van tankreinigen
Quickdown is een contactherbicide. Dat betekent dat zelfs kleine hoeveelheden middel contactschade kunnen veroorzaken. Onzorgvuldig reinigen van de tank waarbij een kleine hoeveelheid van de tankinhoud achterblijft kan zorgen voor schade in een vervolgbespuiting. Grondig reinigen van de spuitapparatuur verdient aandacht.

Dit zijn de adviezen:

  • Laat een tank niet overstaan maar reinig direct na toepassing. Voorkom dat er vloeistof in de spuit achterblijft.                                         
  • Spuitapparatuur na gebruik eerst goed schoonmaken en spoelen met water.
  • Vervolgens spuitapparatuur zorgvuldig reinigen met een specifiek reinigingsmiddel zoals onder andere Primaclean of All Clear Extra. Volg de gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel op.

Lees meer informatie over Quickdown >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.