Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Resistentiemanagement in Phytophthorabestrijding steeds belangrijker

Een nieuwe aanpak van Phytophthora met Reboot in de mix

Phytophthorabestrijding wordt er niet gemakkelijker op. Onder de juiste omstandigheden kan de schimmel zich binnen enkele dagen razendsnel uitbreiden en als er niet tijdig wordt ingegrepen worden zowel bladeren, stengels als knollen geïnfecteerd. Bovendien zijn er nieuwe stammen gekomen die agressiever zijn dan we gewend waren. Deze stammen ontwikkelen zich sneller, aantastingen treden steeds vroeger in het seizoen op en de schimmel blijft langer actief.

Tegelijkertijd verdwijnen er de laatste jaren steeds meer chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dit komt doordat nieuwe wetenschappelijke inzichten geleid hebben tot strengere beoordelingscriteria voor werkzame stoffen. Ook hebben de middelen die overblijven steeds minder toepassingen per teelt of per jaar. De mogelijkheden voor telers nemen hierdoor verder af en resistentie ligt op de loer.

Meer dan ooit is dus een effectief, robuust spuitschema van belang. Dat vraagt om middelen die infecties kunnen voorkomen, beginnende aantastingen kunnen bestrijden én die passen in resistentiemanagement. Reboot is nieuw middel met een goede werking tegen Phytophthora dat heel goed in zo’n robuust spuitschema past.

Reboot bevat namelijk twee werkzame stoffen, cymoxanil en zoxamide, waarvan de laatste als enige stof in de chemische groep FRAC 22 zit. Dat maakt het middel bij uitstek geschikt als mengpartner in afwisselschema’s die resistentie-opbouw helpen voorkomen. Bovendien heeft het middel naast de goede werking preventieve en curatieve werking tegen Phytophthora ook een nevenwerking tegen Alternaria.

Lees meer over Reboot >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.