Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Sluit de teelt af zonder trips

Aan het einde van een seizoen in de bedekte teelt van kleinfruit (onder andere aardbei, bessen, braam- en framboosachtigen) blijft er wel eens trips over. Voordat u een nieuwe teelt start wilt u de nog aanwezige trips kwijt. De oplossing is het houden van een grote schoonmaak met Winner®.

Nieuwe teelt tripsvrij
Door de snelle aanvangswerking is Winner bij uitstek geschikt om na de laatste oogst trips problemen te bestrijden. Het middel geeft voor alle ontwikkelingsstadia van trips uitstekende resultaten. De werkzame stof formetanate, afkomstig uit de chemische groep 1A, heeft een uniek dubbel werkingsmechanisme ter bestrijding van trips. Het product is geformuleerd als een wateroplosbaar spuitpoeder (50% SP) en wordt geleverd in handzame zakjes van water oplosbaar folie (WOF).

Dankzij de beperkte nawerking op biologische bestrijders past Winner ook prima in geïntegreerde strategieën.

Het middel dient toegepast te worden door middel van (semi)-automatische toepassingsapparatuur. Na de naoogstbehandeling moet het gewas geruimd worden.

De toelatingen voor Winner in kleinfruit is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 (NL-KUG of Minor use). Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteit-onderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Advies Winner als naoogsttoepassing

  • Gebruik (semi)-automatische toepassingsapparatuur
  • 1 toepassing per teeltcyclus
  • Dosering maximaal 0,6 kg/ha

Lees meer informatie over Winner

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.