Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Spint geduchte tegenstander in sierteeltgewassen

Spint is een lastig te bestrijden plaag. Onder gunstige omstandigheden kan een kleine populatie zeer snel uitgroeien en schade veroorzaken. Vaak zijn er al kleinere of grotere spintproblemen voordat de biologie goed en wel op gang gekomen is. Correctie met goed integreerbare middelen is dan noodzakelijk om de balans tussen spint en natuurlijke vijanden te herstellen.

Spint kan voor veel schade zorgen

Kies het  juiste correctiemiddel
De keuze van het juiste middel is afhankelijk van de spintdruk en omstandigheden. Nissorun® werkt tegen eieren en het larvale stadium van spint. Zet daarom Nissorun solo tijdig in. Bij aanwezigheid van voldoende roofmijten kunt u volstaan met één tot twee correcties Nissorun om het evenwicht te herstellen.

Combineer bij een meer gevestigde spintpopulatie Nissorun met bijvoorbeeld ERII®. ERII werkt na opdrogen als een verstikkende coating op alle spintstadia, raken is hierbij essentieel. ERII geeft de beste werking bij sneldrogende omstandigheden. ERII is een gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong en kent geen restricties ten aanzien van residu, wachttijden en re-entry.

Bij toenemende spintdruk is het middel Scelta® ook een effectieve integreerbare optie. Dit contactmiddel werkt op alle spintstadia en geeft daardoor een snelle correctie. Meestal is één toepassing met Scelta voldoende om het evenwicht tussen spint en natuurlijke vijanden te herstellen.

Advies

  • Inzetten in IPM-systeem op toenemende plaagdruk
  • Dosering Nissorun vloeibaar 0,02% (bloemisterijgewassen 0,2 l/ha, roos 0,3 l/ha)
  • Dosering ERII i.c.m. Nissorun 1% (10 l/ha)
  • Dosering Scelta 0,1% (bloemisterijgewassen 1 l/ha, roos 1,5 l/ha)
  • Gebruik voldoende water en raak de spintmijt met de spuitvloeistof

Lees meer over ER II, Nissorun en Scelta

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie