Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Spintbestrijder Scelta nu ook voor komkommer en aubergine

Goed nieuws voor komkommer- en auberginetelers. Het spintbestrijdingsmiddel Scelta, dat al een aantal jaren met veel succes wordt ingezet in de bedekte substraatteelt van tomaat, mag nu ook toegepast worden in de bedekte substraatteelten van komkommer en aubergine. Hiermee hebben telers de beschikking over een sterk wapen in de strijd tegen spint.

De sterktes van Scelta
De actieve stof van Scelta, cyflumetofen, behoort tot een unieke chemische groep (IRAC25). Het middel is effectief tegen alle stadia van spint, heeft een snelle aanvangswerking en werkt door middel van contactwerking en residuaal effect. Scelta is uitstekend integreerbaar en volledig veilig voor het gewas en alle natuurlijke vijanden.

Wanneer pas je Scelta toe?
Het moment van toepassen van Scelta is afhankelijk van de situatie. In een IPM-situatie, waarbij natuurlijke vijanden specifiek ingezet worden tegen spint (bijv. roofmijt Phytoseiulus persimilis), kan Scelta worden ingezet wanneer het evenwicht tussen biologie en spint verloren dreigt te gaan of verstoord is. In een IPM-situatie zonder inzet van specifieke natuurlijk vijanden tegen spint is het zinvol Scelta tijdig in te zetten wanneer er spint wordt waargenomen.

Advies in komkommer

 • Dosering 0,1% (100 ml per 100 liter water, max 1,5 l/ha)
 • 2 toepassingen per teeltcyclus, max 4 toepassingen per 12 maanden
 • Minimuminterval van 7 dagen tussen toepassingen
 • Veiligheidstermijn van 1 dag

Advies in aubergine & tomaat

 • Dosering 0,1% (100 ml per 100 liter water, max. 1 l/ha)
 • Max. 1.000 liter water per ha gebruiken
 • Behandel alleen de bovenste meter van het gewas
 • 2 toepassingen per 12 maanden
 • Minimuminterval van 10 dagen tussen toepassingen
 • Veiligheidstermijn van 1 dag
 • Geen werking tegen tomatengalmijt

Lees meer informatie over Scelta >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.