Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Stand van zaken Topsin M Ultra voor de bolontsmetting

Het plantseizoen is weer in aantocht. Topsin M Ultra vormt al jaren de sterkste basis in het dompelbad. Voor de toekomst is de Europese herregistratie van belang voor het voortbestaan. Hoe staat het daar nu mee?

Topsin M Ultra aan de basis
Topsin M Ultra vormt al vele jaren de basis in de plantgoedontsmetting. Het brede werkingsspectrum, de volledig systemische werking en de lange duurwerking tegen fusarium tot aan de volgende oogst geven Topsin M Ultra zijn unieke positie. Daarnaast is het product de enige beschikbare dompelfungicide uit de groep van de benzimidazolen (BCM). 

Gebruik van thiofanaat-methyl waarschijnlijk nog mogelijk tot december 2021
Sinds 2013 volgt thiofanaat-methyl het Europese proces voor hernieuwde goedkeuring (AIR). Ondanks onze voortdurende inspanningen om dit dossier samen met onze aandeelhouder en eigenaar van de molecuul, Nippon Soda, te ondersteunen, heeft de Europese Commissie voorgesteld om de goedkeuring niet te verlengen. Hoewel dit voorstel door de autoriteiten van een aantal lidstaten is aangevochten tijdens de laatste vergaderingen van de SCoPAFF stond deze niet-verlenging opnieuw op de agenda voor een formele stemming in juli 2020.

Gezien deze situatie heeft Nippon Soda het besluit genomen om de aanvraag in te trekken. 
Op EU-niveau dienen nu eerst de respijttermijnen vastgesteld te worden. Hierop volgend zal het CTGB de respijttermijnen in Nederland officieel vaststellen.
Het gebruik van Topsin M Ultra is naar verwachting tot december 2021 mogelijk.

Lees meer over Topsin M Ultra>>
 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.