Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Start de onkruidbestrijding al in de winter

De onkruidbestrijding in boomkwekerijgewassen is dit nieuwe jaar een grotere uitdaging dan afgelopen jaren. Door de zachte winter ontwikkelen onkruiden snel. Start het jaar met een wintertoepassing van Chloor-IPC om tot in het voorjaar vrij te zijn van onkruiden.

Laatste kans
Deze winter is de laatste winter dat Chloor IPC toegelaten is als onkruidbestrijder in de boomkwekerij. De uiterste verkoopdatum is 8 juli en tot 8 oktober mag het product opgebruikt worden.

Omstandigheden
Lage temperaturen zijn ideaal voor een lange werkingsduur van Chloor-IPC. Pas het product bij voorkeur toe bij een temperatuur <10°C. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk om dit middel op een vochtige grond te gebruiken. Kleine, net boven de grond staande onkruiden (zoals kleine brandnetel en muur) worden met deze toepassing bestreden. Daarnaast geeft een bespuiting een lange duurwerking.

Advies

  • Verzeker u dat gewassen nog in rust zijn voor een veilig toepassing over het gewas.
  • Spuit onder het gewas door als het gewas niet of onvoldoende in rust is.
  • Houd rekening met beperktere mogelijkheden later in het jaar en overweeg een herhalingsbespuiting.
  • Herhaal na een vroege bespuiting met 2l/ha (max 4 l/ha per jaar)

Lees hier het etiket van Certis Chloor IPC.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.