Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Stijgende temperaturen zorgen voor kiemende onkruiden

De hoge temperaturen van de afgelopen week hebben er voor gezorgd dat sommige onkruiden al zijn gaan kiemen. In dit vroege stadium zijn onkruiden nog goed te bestrijden met Quickdown. Het middel heeft onder andere een toelating in de onbedekte teelt van vaste planten en bloemisterijgewassen.

Quickdown inzetten op jong onkruid

Lastige onkruiden
Quickdown moet worden ingezet op jong onkruid. Omdat het middel geen systemische werking heeft is het belangrijk dat de onkruiden goed geraakt worden. Quickdown heeft een snelle werking en is onder andere sterk op lastige onkruiden als kleine brandnetel, melde en akkerviool.

Grassen worden niet bestreden door Quickdown, voeg in dat geval een specifiek grassenmiddel toe.

Advies

  • Tussen het gewas toepassen met een afschermkap
  • Voorkom drift naar het gewas of naastgelegen percelen
  • Dosering 0,8 l/ha
  • Voeg 1 l/ha minerale of koolzaadolie toe
  • Pas niet toe op zaaibedden
  • Direct na toepassing de tank goed schoonmaken

De toelatingen voor Quickdown in de onbedekte teelt van vaste planten en bloemistrijgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 (NL-KUG). Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lees meer informatie over Quickdown>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.