Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Tagetes onkruidvrij houden

Voor de beheersing van aaltjes wordt bij verschillende teelten steeds meer gebruik gemaakt van de teelt van Tagetes. De teelt van dit gewas gedurende een maand of twee is vaak voldoende voor een goede bestrijding. Het is belangrijk om onkruiden in Tagetes te voorkomen omdat aaltjes hier zich op kunnen vermeerderen. Toepassing van het sterke bodemherbicide Bonalan voorkomt kieming van veel soorten onkruiden.

Tagetes wordt ingezet om aaltjes te voorkomen

Gewasveilig
Bonalan is selectief voor planten uit de familie van de composieten waartoe ook Tagetes behoort. De gewasveiligheid voor Tagetes is in verschillende proeven aangetoond. Juist in de periode van kieming en opkomst van Tagetes is dit van belang.

Voordelen
Bonalan is sterk op lastige onkruiden, zoals meldesoorten, varkensgras, zwarte nachtschade, kleine brandnetel, perzikkruid, hanenpoot en straatgras. De werking is lang:  2-3 maanden. Daarbij zorgt de toepassing voor een betere werking van na-opkomst bespuitingen.

Advies
Toepassen vóór of tijdens het zaaien. Bonalan dient intensief ingewerkt te wordenin de  toplaag van de grond binnen 3 uur na de bespuiting. Gebruik een dosering van 8 l/ha. Zorg voor vochtige grond, zowel voor de kieming van de Tagetes als voor de effectiviteit van de Bonalan.

Inwerken met spitzaaicombinatie
Uit praktijkproeven blijkt dat Bonalan spuiten vlak voor de egalisatierol van de spitmachine tot een goede toepassing leidt. Hiermee is het dus ook mogelijk bij de spitzaaicombinatie Bonalan in te zetten.

lees meer informatie over Bonalan >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.