Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Tips voor een goede loofdoding

Door de droge en warme omstandigheden van de afgelopen weken zien we veel percelen versneld afrijpen. Het moment van loofdoden komt dan ook snel dichterbij. Hieronder een aantal tips voor een optimaal resultaat.

Snelle afrijping percelen door warmte en droogte van afgelopen weken

Natuurlijke afrijping
Quickdown zorgt voor een geleidelijk afstervingsproces. Hierdoor laten de knollen beter los van de stengel en versnelt het afharden van de schil, waardoor de kans op knolbeschadiging minder groot is.

Sterke onkruidwerking
Quickdown heeft een sterke werking op breedbladige onkruiden, ook op fors ontwikkelde onkruiden, zoals melde. Doordat aanwezige onkruiden gedood worden, zal het rooien gemakkelijker verlopen. 

Aantal toepassingen
Quickdown kan twee keer worden ingezet als loofdoodmiddel, ook als het middel in het voorjaar al een keer voor onkruidbestrijding is ingezet.

Advies 
•    Volvelds met Quickdown 0,8 l/ha + olie 2 l/ha 
•    Indien nodig herhalen na ongeveer 7 dagen: Quickdown 0,8 l/ha + olie 2 l/ha 
•    Gebruik voldoende water (400-500 l/ha) voor een goede bedekking van het gewas
•    Voorkom drift naar gewassen of naburige percelen
•    Reinig de spuitapparatuur zorgvuldig na toepassing met een specifiek tankreinigingsmiddel zoals Primaclean of All Clear extra
 

Lees alles over loofdoding 2.0 >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.