Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Twee plagen in één klap biologisch bestrijden

Na een natte periode lijkt het voorjaar er nu aan te komen. Komende periode worden de eerste wortelen gezaaid. Het uitgelezen moment om stil te staan bij de aanpak van aaltjes en wortelvlieg.

Aaltjes- en wortelvliegbestrijding
NEMguard is een natuurlijk product om wortelen te beschermen tegen aaltjes. Daarnaast is het middel ook effectief tegen de wortelvlieg. Gedurende de eerste 6 weken van de teelt geeft NEMguard een goede bescherming.

PlanetProof
NEMguard geeft extra voordelen als u PlanetProof (milieukeur) teelt. De actieve stof van het middel telt hierbij niet mee waardoor er meer mogelijkheden voor onkruid- en schimmelbestrijding ontstaan. Bovendien scoort u met NEMguard een bonuspunt.

Biologische teelt
NEMguard is opgenomen in de inputlijst van Skal en kan worden toegepast in de biologische teelt.

Advies

  • Dosering 20 kg/ha
  • Toepassen in de rij tijdens zaaien
  • Zorg voor voldoende vocht voor een optimale werking

Lees meer informatie over NEMguard DE

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.