Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Uitbreiding etiket Amylo-X WG met kleine gewassen

Het etiket van Amylo-X WG® WG is uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen in land- en tuinbouw. Toepassing is nu mogelijk in akkerbouwgewassen, fruitgewassen, in groenteteelt, kruidenteelt, paddestoelenteelt en sierteeltgewassen (zie bijlage voor de volledige lijst met uitbreiding in kleine gewassen).

Amylo-X mag nu onder andere ook in aardbei toegepast worden

Perfecte IPM-fit
Amylo-X® WG is een biologisch fungicide met een brede werking tegen schimmel- en bacterieziekten. Het product bevat de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 en is geformuleerd als een water dispergeerbaar granulaat.

Het product sluit goed aan op de strategie van Certis, om het pakket fungiciden verder te versterken. Naast Amylo-X WG vermarkt Certis onder andere de fungiciden Fungaflash, Frupica, Karma en Takumi ter bestrijding van onder andere Botrytis en/of echte meeldauw. Al deze producten passen perfect in een geïntegreerde teeltwijze.

De nieuwe toelatingen van Amylo-X WG zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Naar verwachting zal Amylo-X WG eind 2021 beschikbaar komen op de Nederlandse markt.

Bijlage 1: uitbreiding etiket Amylo-X WG met kleine gewassen (N16011) >>

Certis Europe B.V. biedt systeemoplossingen voor milieubewuste, geïntegreerde gewasbescherming. Certis levert de kennis en een breed scala van groene en chemische producten. Certis ondersteunt hiermee telers van specialistische hoogwaardige gewassen bij de ontwikkeling van een gezonde en duurzame teelt.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.