Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Uitbreiding etiket CoStar WG met kleine gewassen

Het etiket van CoStar® WG is fors uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen. Toepassing is nu mogelijk in meer akkerbouwgewassen, groenten- en kruidenteelten.

CoStar® WG is een biologisch insecticide ter bestrijding van rupsen. Het product bevat de werkzame stof Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA-12 en is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat (SG). Het product past perfect in een geïntegreerde teeltwijze. Het middel is ook beschikbaar in de biologische teelten (SKAL).

Het etiket van CoStar WG is uitgebreid met de volgende gewassen:

 • Peulvruchten,
 • Oliehoudende zaden
 • Vezelgewassen
 • Groenbemesters m.u.v. raaigras, bladrammenas en gele mosterd
 • Witlof (pennenteelt)
 • Cichorei
 • Hop
 • Bladgroenten (onbedekte teelt)
 • Peulgroenten
 • Vruchtgroenten (onbedekte teelt)
 • Koolgewassen (onbedekte teelt)
 • Wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt)
 • Wortel- en knolgewassen (bedekte teelt)
 • Ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)
 • Bosuien (bedekte teelt)
 • Stengelgroenten
 • Suikermais (onbedekte teelt)
 • Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)
 • Veredeling en bloemenzaadteelt, groentezaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst.

De nieuwe toelatingen van CoStar WG zijn beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Het gebruik van dit middel in deze teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lees meer over CoStar WG >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.