Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Uitbreiding toelating Cyflamid

Onlangs is aan het etiket van Cyflamid de toepassing tegen echte meeldauw in de onbedekte teelt van vruchtbomen en-struiken van appel en peer toegevoegd. Ook in de onbedekte teelt van druiven is de toepassing van Cyflamid nu mogelijk.

Cyflamid is een zeer sterk fungicide tegen echte meeldauw. De werkzame stof cyflufenamid behoort tot de chemische groep van phenyl-acetamiden. 
Lees voor meer informatie het etiket van Cyflamid

Cyflamid is per direct beschikbaar en mag ook met het nu op de fles aanwezige W1-etiket toegepast worden in vruchtbomen (appel en peer) en druif. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.