Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Update herbeoordeling benfluralin

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de herbeoordeling van de werkzame stof benfluralin.

In de herbeoordelingsprocedure voor benfluralin, de werkzame stof van Bonalan, heeft de Europese Commissie een negatief advies gegeven en een opgebruiktermijn van 18 maanden voorgesteld. Mocht het Ctgb dit advies overnemen dan is Bonalan in ieder geval dus ook inzetbaar in 2022. Er is in januari (nog) niet gestemd over de herbeoordeling.

Certis en aanvrager Gowan zijn er echter van overtuigd dat op basis van het ingediende dossier de veiligheid van het middel wordt aangetoond. Ook diverse andere landen ondersteunen een verlenging van de toelating van benfluralin.

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan hoort u dat van ons.

Lees meer informatie over Bonalan>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.