Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Veel hagelschade in bloembollen

De afgelopen week zijn in vrijwel het hele land talrijke hagelbuien gevallen. De soms stevige hagelbuien hebben op veel plekken gezorgd voor schade aan gewassen. Ook in tulpen en andere voorjaarsbloeiers zien we beschadigde bladeren.

Hagelschade in tulpen

Grote kans op vuur
Het beschadigde blad zorgt voor extra invalspoorten voor Botrytis. Houd daar rekening mee bij de vuurbestrijding. Door het gewas nu goed te beschermen voorkomt u later in het teeltseizoen problemen.

Sterk tegen vuur, zacht voor het gewas
Bombero (en Fireblocker) zijn producten die in deze jonge groeifase een grote meerwaarde bieden door hun sterke werking. Daarnaast zijn ze uitermate zacht voor het gewas. Hierdoor zijn ze perfect inzetbaar in de beschadigde gewassen.                                                                                                                                                                                                 

Perfecte partner
Bombero is bloembollenbreed toegelaten ter bestrijding van vuur en kent met maximaal 10 toepassingen een gunstige toelating. Het product is snel regenvast en wordt translaminair opgenomen in het blad waardoor optimale bescherming optreed. Bombero is een uitstekende partner in het afwisselschema ter voorkoming van resistentie.                                                                                                                                     

Advies

  • Gebruik 0,35 l/ha Bombero in combinatie met een preventief werkend fungicide zoals mancozeb

lees meer informatie over Bombero >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.