Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Versilus als krachtige schakel in Phytophthorabestrijding

Om Phytophthora in consumptie- en zetmeelteelt goed onder controle te houden is een juiste keuze voor middelen van wezenlijk belang. Versilus is een sterk Phytophthora-middel dat zowel vanaf opkomst (in de snelle loofgroeifase) als vanaf bloei, een goede bescherming biedt. 

Sterke bescherming
De actieve stof in Versilus is benthiavalicarb, bekend van sterke Phytophthoramiddelen als Valbon Start en Valbon. Versilus bevat geen mancozeb, maar heeft wel de sterke preventieve en curatieve werking van benthiavalicarb. Zelfs bij hoge ziektedruk kan met een kort interval van slechts 5 dagen de teelt blijvend worden beschermd.

De juiste keuze om uw aardappelen te beschermen
Vanaf opkomst beschermt u het aardappelgewas met 0.5 kg/ha Versilus of 0.4 kg/ha in combinatie met een uitvloeier.  Er zijn 8 bespuitingen mogelijk met een minimale interval van 5 dagen. Daarnaast is het mogelijk om na de snelle loofgroei Versilus in te zetten. Zodra knolbescherming gewenst is, meng dan 0.4 kg/ha Versilus met een specifieke knolbeschermer. 

Toevoegen Versilus aan een phytopthora-product
Bij hoge ziektedruk kan 0.2 kg/ha aan een Phytopthora-middel worden toegevoegd. Agressieve stammen hebben door de curatieve werking van benthiavalicarb minder kans  om ondanks een sluitend en strak spuitschema toch het gewas aan te tasten.  

Advies

  • Toepassen vanaf opkomst van het gewas
  • Dosering: 0,5 kg/ha of 0,4 kg/ha + uitvloeier.  
  • Spuitinterval: minimaal 5 dagen
  • Maximaal 8 toepassingen per teelt
  • Voeg, zodra knolbescherming nodig is, een specifiek knolbeschermingsmiddel toe

Lees meer over Phytophthorabestrijding>>