Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Verzeker uw graanopbrengst

Bij intensieve graanteelt kan de tarwehalmdoder voor flinke opbrengstderving zorgen. Een zaaizaadbehandeling met Latitude XL beschermt de wortels tegen deze schimmel. Kies daarom nu al voor behandeld zaaizaad voor een goede start van de graanteelt.

Tarwehalmdoder is een bodem gebonden schimmel die de wortels van (jonge) graanplanten aantast en zo zorgt voor behoorlijke opbrengstderving.  Alle graangewassen, maar vooral tarwe en gerst, kunnen worden aangetast. Warm en vochtig weer na de zaai en/of een zachte winter zijn gunstig voor de ontwikkeling van de schimmel Ook een vroege zaai verhoogt de kans op aantasting.

Meeropbrengst

Wortels van met Latitude XL behandeld zaaizaad worden goed beschermd waardoor een gezonde groei wordt verzekerd vanaf de start. De toepassing levert een meeropbrengst op van 250 tot 800 kg/ha (afhankelijk van de mate van aantasting).  

Advies 

  • Zorg voor een ruime vruchtwisseling. 
  • Gebruik Latitude XL behandeld zaaizaad bij intensieve graanteelt en bij teelt op de lichtere klei-, zand- en veengronden. 
  • Behandeld zaaizaad niet uitzaaien in grondwaterbeschermingsgebieden. 

Lees meer informatie over Latitude XL >> 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.