Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Verzeker uw graanopbrengst

Tarwehalmdoder kan vooral toeslaan bij intensieve graanteelten en op lichtere gronden. Een zaaizaadbehandeling met Latitude XL zorgt voor gezonde wortels en vitale planten wat leidt tot een hogere opbrengst.

Meeropbrengst met Latitude XL. Klik op de afbeelding voor een vergroting

Tarwehalmdoder
De bodem gebonden schimmel tarwehalmdoder komt algemeen voor en tast de wortels van graanplanten aan. Een lager hectolitergewicht en lege aren zijn vooral zichtbaar bij intensieve graanteelten, maar ook bij uitzaai op percelen met een hoger organisch stofgehalte. Latitude XL doodt de aanwezige schimmeldraden en beschermt de wortels.

Invloed omstandigheden na zaai
Warme en vochtige weersomstandigheden na de zaai en/of een zachte winter zijn gunstig voor de ontwikkeling van de schimmel. Behandeld zaad verzekert een goede opbrengst.

Extra opbrengst
Uit proeven blijkt dat een zaadbehandeling met Latitude XL een meeropbrengst geeft van 400-700 kg/ha bij matige tot zware aantasting.

Advies

  • Zorg voor een ruime vruchtwisseling.
  • Kies voor Latitude XL behandeld zaaizaad bij intensieve graanteelten en op percelen met een hoog organisch stofgehalte.
  • Behandeld zaaizaad niet uitzaaien in grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Toe te passen op winter- en zomertarwe, wintergerst, triticale en spelt.
  • Vraag uw adviseur naar de beschikbare en behandelde zaaizaadpartijen.

Lees meer informatie over Latitude XL

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.