Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Virusbestrijding in tulpen verdient alle aandacht

De bollenteelt ondervindt jaarlijks veel schade door virussen. De laatste jaren neemt vooral het percentage Tulpenmozaïekvirus (TBV) in tulpen gestaag toe. Een geïntegreerde aanpak is vereist om het virus een halt toe te roepen.

Uitgangssituatie
De eigen partij is de belangrijkste bron voor virusbesmetting. Het uitgangspercentage zo laag mogelijk houden door selectie is de belangrijkste troef. De afgelopen weken was de temperatuur laag waardoor er nog weinig luizen zijn. De bron verwijderen voordat besmetting heeft plaats kunnen vinden is een belangrijke stap. Verder blijft het van belang om met virus besmette partijen apart op te planten. Een andere mogelijkheid is om de meer resistente rassen tussen de gevoelige rassen te planten.                                                                                                                                    

Voorkom opbouw luizenpopulatie
Naast de basisbespuitingen met een pyrethroïde is het belangrijk om een luisdoder in te zetten op het moment dat de luizendruk hoog is. Gazelle heeft een sterke werking tegen luis en voorkomt hiermee de opbouw van een luizenpopulatie. Gazelle is toegelaten in alle bloembollen en heeft een zeer snelle aanvangswerking. Het middel wordt systemisch in de plant opgenomen en heeft een goede duurwerking. De dosering is 230 g/ha met een interval van 30 dagen.

Olie-H
De sterkste troef tegen non-persistente virussen zoals TBV blijft de virusolie, Olie-H. In tulpen wordt deze beperkt ingezet vanwege de inwerking op de waslaag. Door de toenemende virusproblemen neemt de interesse bij tulpentelers echter toe. Aandachtspunten voor de inzet bij Olie-H; spuit op een droog gewas, voeg Olie-H als laatste aan de tankmix, gebruik voldoende water (400 liter) en vermijd scherpe middelen in de tankmix.

lees meer informatie over Gazelle en Olie-H >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.