Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Virusmanagement begint al voor het poten

Virusbestrijding is erg actueel omdat vaak bij de nacontrole de omvang van het probleem pas aan het licht komt. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst noemt de uitgangssituatie zorgelijk. Een goed plan met preventiemaatregelen voor en tijdens de teelt is de enige manier om controle te houden.

Maatregelen voor de teelt
De belangrijkste basis om virus te voorkomen is om virusvrij pootgoed te poten. 

  • Ken uw partij op hoeveelheid virus voordat deze wordt gepoot
  • Verwijder alle mogelijke virusbronnen (aardappelopslag en onkruiden) voor opkomst van de aardappelen
  • Wissel bij het poten virusgevoelige rassen af met niet gevoelige rassen

Bekijk de infographic over virusmanagement>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.