Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Viruspreventie aardappelen begint al bij opkomst

Binnenkort zullen de eerste aardappelen boven komen. Deze zijn zeer aantrekkelijk voor luis. Grijp op tijd in om virusoverdracht te voorkomen.

Begin op tijd met viruspreventie

Verwijder de bronnen
Mocht u het nog niet hebben gedaan zorg dan dat aardappelopslag en afvalhopen zo spoedig worden opgeruimd. Deze plekken kunnen een grote bron zijn voor virusbesmetting.

Start op tijd met voorkomen virusoverdracht
Start bij 30% opkomst al met een virusolie (Olie-H/Kompaan). Vroeg starten is noodzakelijk omdat selectie nog niet mogelijk is maar luizen al wel actief zijn. Zorg dat alle het nieuw gevormd blad goed wordt bedekt. Gebruik bij een snelle gewasgroei korte intervallen. Spuittechniek en dosering zijn belangrijk. Het toevoegen van hulpstoffen hebben geen bewezen toegevoegde waarde.                                                                       

Zorg dat de luis niet kan koloniseren
Olie-H/Kompaan blijft de basis voor virusbeheersing. Daarnaast is luizenbestrijding is zeer belangrijk. Voorkom kolonisatie van luizen door inzet van ‘luisdoders’.

Advies

  • Start met Olie-H/Kompaan zodra 30% van de aardappelen boven staan. Houd korte intervallen aan, zorg dat alle het nieuw gevormde blad wordt bedekt.
  • Voeg vanaf 50% grondbedekking 0,25 kg/ha Gazelle toe om de luizendruk laag te houden.
  • Selecteer zodra dit mogelijk is om alle bronnen te verwijderen.

Bekijk de infographic over virusmanagement

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.