Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Voorkom opbrengstderving door tarwehalmdoder

Bij intensieve graanteelt kan de tarwehalmdoder voor flinke opbrengstderving zorgen. Een zaaizaadbehandeling beschermt de wortels tegen deze schimmel. Kies daarom voor behandeld zaaizaad voor een goede start van de graanteelt.

Tarwehalmdoder
De bodemgebonden schimmel tarwehalmdoder komt algemeen voor in de grond en tast de wortels van (jonge) graanplanten aan. Een lager hectolitergewicht en/of lege aren zijn het gevolg, waardoor opbrengstderving optreedt. Alle graangewassen, maar vooral tarwe en gerst, kunnen worden aangetast. De schade wordt vooral zichtbaar bij intensieve graanteelt.

Gezonde wortels
Warme en vochtige weersomstandigheden na de zaai en/of een zachte winter zijn gunstig voor de ontwikkeling van tarwehalmdoder. Bovendien verhoogt een vroege zaai de kans op aantasting door deze schimmel en kan de graanopbrengst in gevaar brengen. Met Latitude XL behandeld zaaizaad worden de wortels goed beschermd waardoor een gezonde groei en de opbrengst van uw graangewas wordt verzekerd.

Advies

  • Zorg voor een ruime vruchtwisseling.
  • Gebruik Latitude XL behandeld zaaizaad bij intensieve graanteelt en bij teelt op de lichtere klei-, zand- en veengronden.
  • Behandeld zaaizaad niet uitzaaien in grondwaterbeschermingsgebieden.

Lees meer informatie over Latitude XL >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.