Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Voorkom opbrengstderving met de juiste zaaizaadbehandeling

Tarwehalmdoder kan vooral toeslaan bij intensieve graanteelten, ook op lichtere gronden. Latitude XL zaaizaadbehandeling voorkomt opbrengstderving, en zorgt voor gezonde wortels en vitale planten.

Meeropbrengst met Latitude XL Klik op de afbeelding voor vergroting

In welke situatie in te zetten?
Latitude XL bewijst zijn waarde bij intensieve graanteelten. Ook bij teelten op overgangsgronden of gronden met hoge organische stof, kan de tarwehalmdoder zich gemakkelijk ontwikkelen. Latitude XL beschermt de wortels en zorgt voor een vitaal gewas.

Extra opbrengst
Latitude XL stopt de schimmelgroei en doodt de aanwezige schimmeldraden. Het middel verspreidt zich rondom de groeiende wortels, en beschermt zo de gezonde wortelgroei en verzekert een meeropbrengst.

Advies

  • Gebruik Latitude XL behandeld zaaizaad bij intensieve graanteelt, ook op overgangsgronden.
    Let op: behandeld zaad niet uitzaaien in grondwaterbeschermingsgebieden.

Lees meer over Latitude XL>>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.