Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Voorkom schade door perenknopkever

In deze tijd leggen de kevers van de perenknopkever hun eieren in de gemengde knoppen van de perenbomen. Vanuit het ei ontwikkelt zich een larve in de knop waardoor de knop dood gaat. Dit heeft invloed op de bloei en productie in het volgende groeiseizoen.

Schade neemt jaarlijks toe
De laatste jaren neemt de schade door de perenknopkever in verschillende boomgaarden toe. De plaatselijk beginnende aantasting breidt zich als olievlekken uit in de boomgaard. Monitoring, eventueel gecombineerd met een gemaakte taakkaart, kan inzicht geven in de plekken met veel aantasting. Monitor daarnaast zelf of met behulp van een adviseur om te bepalen of de kevers er zijn en wanneer het bestrijdingsmoment daar is. Start tijdig, voordat de meeste afzet van eieren heeft plaatsgevonden, met de bestrijding van de kevers.

Advies

  • Voer de bespuiting uit na de oogst van de peren wanneer na monitoring blijkt dat perenknopkevers aanwezig zijn
  • Bedek de knoppen goed met spuitvloeistof
  • Gebruik voldoende water
  • Voeg een uitvloeier toe
  • Dosering 300 gram Gazelle per ha

Lees meer informatie over Gazelle >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.