Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Voorkom vraat van de coloradokever

De opbouw van luizenpopulaties komt op gang. Daarnaast worden op verschillende plekken coloradokevers en -larven gesignaleerd. De ervaring leert dat zowel de larven van de coloradokever als de luizen zich snel ontwikkelen en veel schade veroorzaken.

Coloradokevers worden op verschillende plekken gesignaleerd

Twee insecten in één klap
Door nu de coloradokevers en larven te bestrijden voorkomt u de volgende generatie en neemt u gelijktijdig de aanwezige luizen mee. Hiermee wordt de opbouw van de populaties luizen en coloradokevers in één bespuiting gestopt.

Advies

  • 0,25 kg/ha Gazelle (vanaf 50% grond-bedekking)
  • Toevoegen aan de Phytophthorabestrijding is goed mogelijk

Lees meer informatie over Gazelle 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.