Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Vuur ligt op de loer

De tulpen en andere voorjaarsbloeiers komen vlot boven de grond. Met de huidige weersomstandigheden is er aanzienlijke kans op vuuraantasting.

Grote kans op vuur
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat tijdens het koele weer vuur geen kans heeft. De ontwikkeling gaat trager, maar infectie van het gewas is wel degelijk een groot risico, vooral onder de huidige vochtige omstandigheden. Ook is op diverse plaatsen het gewas beschadigd door hagelbuien.

Sterk tegen vuur, zacht voor het gewas.
Bombero (en Fireblocker) zijn producten die in deze jonge groeifase een grote meerwaarde bieden door hun sterke werking. Daarnaast zijn ze uitermate zacht voor het gewas. Dit is vooral van belang in deze periode met jong blad en de kans op nachtvorst of schade door hagelbuien.

Advies

  • Start tijdig met de vuurbestrijding om een vroege infectie te voorkomen.
  • Gebruik 0,35 l/ha Bombero in combinatie met een preventief werkend fungicide
  • Bombero heeft 10 toepassingen op het etiket met 7-daags interval (Tot 1 juli is het nog toegestaan om volgens het oude etiket in te zetten. Dit houdt in dat er geen restrictie geldt voor het interval of het aantal toepassingen)

lees meer over Bombero op de website

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.