Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Waarom u niet zonder virusmanagementplan kan

Virusbestrijding is erg actueel omdat vaak bij de nacontrole de omvang van het probleem pas aan het licht komt. De Nederlandse Algemene Keuringsdienst noemt de uitgangssituatie zorgelijk. Een goed plan met preventiemaatregelen is de enige oplossing.

Verwijder de bronnen
Virusoverdracht is mogelijk vanuit diverse bronnen. Aardappelopslag of afvalhopen zijn een bron voor virussen. Ook onkruiden zoals Herderstasje, Melganzevoet, Paarse dovenetel, Klein kruiskruid, Zwarte nachtschade, Vogelmuur en Paardenbloem kunnen PVY-virus bevatten. Het is daarom belangrijk om onkruiden en aardappelopslag te bestrijden, maar om afvalhopen af te dekken.

Begin op tijd
Start met selecteren van planten zodra het mogelijk is om alle bronnen te verwijderen. Het is goed om bij 60% opkomst te starten met een virusolie (Olie-H/Kompaan). Waarom zo vroeg beginnen? Omdat selectie nog niet mogelijk is maar luizen wel actief zijn. Zorg dat alle nieuw gevormd blad goed wordt bedekt met 6,25 l/ha. Gebruik bij een snelle gewasgroei korte intervallen.

De juiste basis voor virusbestrijding

  • Ken uw partij op hoeveelheid virus voordat deze wordt gepoot
  • Selecteer zodra dit mogelijk is om alle bronnen te verwijderen
  • Spuit met Olie-H/Kompaan om virusoverdracht te voorkomen want niet alle virusplanten zijn visueel waarneembaar
  • Voorkom (bladrol)virus door de luizendruk laag te houden. Spuit vanaf 50% opkomst met een interval van 3 weken 0,25 kg/ha Gazelle (max. 3x)

Lees voor meer informatie hier de Olie-H Protectie.