Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Wees bedacht op een hoge luisdruk in lelie

Door de zachte winter wordt er dit jaar een hoge luisdruk verwacht. Afgelopen twee jaar waren de omstandigheden voor luizen ook al zodanig dat de virusdruk in diverse partijen is toegenomen. Virusbeheersing heeft daarom de volle aandacht nodig.

Basis voor de virusbestrijding
De belangrijkste pijler om virusbesmetting tegen te gaan is schoon uitgangsmateriaal. Olie H is de basis voor preventie en geeft verreweg de sterkste virusreductie van alle beschikbare middelen tegen non-persistente virussen zoals LMOV en LSV.

Advies
Start op tijd met Olie-H/Kompaan (6,25 l/ha) om virusoverdracht te voorkomen. Spuit bij voorkeur in combinatie met een pyrethroïde met een kort interval. Voeg regelmatig een luisdoder zoals Gazelle (230 g/ha) toe aan de tankmix om opbouw van een luizenpopulatie te voorkomen.

Aandachtspunten bij het spuiten:

  • Spuit op een droog gewas
  • Zorg voor een goede bedekking
  • Voeg Olie-H/Kompaan als laatste toe aan de tankmix bij het vullen van de spuit.

Lees hier meer over Olie H en Gazelle

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.