Skip to the navigation Skip to the content

Certis Actueel

Winnen van trips

Eindigen met een te hoge tripsdruk heeft consequenties voor de nieuwe teelt. Het laatste moment om trips effectief te bestrijden tijdens de huidige teeltcyclus is na de laatste oogst op het afgedragen gewas. Het insecticide Winner is hiervoor uitermate geschikt. Met dit middel gaat u onbekommerd de teeltwisseling in en start u met een zo schoon mogelijke teelt.

Grafiek: Aantal trips/40 bladeren in komkommer Certis Innovation Center (2020) (-1DA-A = 1 dag voor de 1e behandeling; 3DA-A = 3 dagen na de 1e behandeling)

Sterke aanvangswerking
Winner heeft een zeer sterke en snelle aanvangswerking. Een proef in het Certis Innovation Center in dit voorjaar laat de sterke ‘knock down’ werking goed zien. Er is één keer behandeld met Winner.

Advies

  • Gebruik (semi-) automatische spuitapparatuur
  • Voeg bij spuiten een loksuiker toe
  • Dosering 0,6 kg/ha
  • Raken is belangrijk
  • Pas toe ná de laatste oogst

Lees meer informatie overWinner

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie